Educatie en onderzoek

Muziek heeft een positief effect op de verbindingen tussen de verschillende gebieden in het brein. Tussen taalgebieden, het geheugen, het bewegingscentrum en tussen alle gebieden waar betekenis wordt gegeven aan zintuiglijke prikkels.
– Prof. dr. Erik Scherder

Muziek is in de levens van veel mensen een bron van inspiratie, zingeving en menswording. De drie belangrijkste functies van muziek zijn dat deze bevestigt, verbindt en reguleert.
Muziekeducatie meer is dan het leren bespelen van een instrument; ook het beluisteren van muziek geeft impulsen. Het helpt het kind zich te ontwikkelen tot de muzikale persoonlijkheid die het wil en kan zijn.

– Dr. Evert Bisschop Boele

Dit zijn uitgangspunten om educatie stevig ter hand te nemen. Een mens kan zich ontwikkelen door zichzelf te ontdekken als speler of als luisteraar. Daarom streeft Vocallis21 naar de creatie van bijzondere momenten van ontmoetingen en verwondering. Dit is terug te zien in de organisatie van activiteiten i.s.m. met het onderwijs en vele jeugd- en jongereninstellingen.

Onder meer in 2019:

  • Zwangerschapsconcertjes
  • Babyconcertjes
  • Muziektheatervoorstellingen voor de jeugd en jong volwassenen
  • Workshops middelbare scholieren i.s.m. professionele koren en amateurkoren

Tevens worden er lezingen georganiseerd (i.sm. HOVO), inleidingen en achtergrondinformatie gegeven bij de thematiek van het festival.

De werkgroep educatie bestaat uit de volgende drie personen:

  • Ghislaine Mommer uit Wylre (Docent Muziek, Vaardigheden Educatie en Wetenschappelijke Vorming Porta Mosana college// GLine musics)
  • Edith Rutten uit Eijsden (Muziekpraktijk Edith Rutten)
  • Gert Geluk uit Berg en Terblijt (Artistiek Directeur Internationaal Festival Vocallis)