FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Samenwerkingspartners

Op het gebied van Educatie

 • Kumulus Maastricht, afdeling Muziek. Talentontwikkeling. De gezamenlijke werving van deelnemers aan de talenten dag, werving van publiek en het beschikbaar stellen van accommodatie, o.a. ook voor het middelbaar scholenproject.
 • Stichting Muziekschool Kerkrade. Idem als boven.
 • Basisscholen in diverse gemeenten. Gezamenlijk overleg over een gezamenlijke programmering van activiteiten voor basisschoolleerlingen en het beschikbaar stellen van accommodaties, faciliteiten en leerkrachten.
 • Middelbare scholen Parkstad, Heuvelland en Maastricht – aangesloten bij LVO. Gezamenlijk overleg over de programmering, publieksbereik en -werving, en ook het beschikbaar stellen van accommodaties, faciliteiten en leerkrachten.

Op het gebied van Talentontwikkeling en talentbegeleiding

 • Conservatorium Maastricht. Talentontwikkeling-masterclass en talentendag. Het gezamenlijke initiëren en ontwikkelen van de masterclass, de werving van talenten, de werving van publiek en beschikbaar stellen van accommodatie, faciliteiten en docenten.
 • Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen. Idem als boven.
 • Hogeschool Zuyd – HOVO. Gezamenlijk overleg over een gezamenlijke programmering van met name lezingen voor volwassenen. Publiekswerving/beschikbaar stellen accommodaties.
 • Kon. Mannenkoor Cecilia 1836 Vaals. Pre-concert met professionele talentvolle musici, voorafgaand aan jaarlijkse Krönungsmesse van Mozart. Ook speciale compositieopdrachten worden uitgeschreven.

Op het gebied van Concerten en Muziekbeleving

 • Stichting Maastrichtse Componisten. Gezamenlijk overleg over specifieke programmering en gerelateerd aan thema en activiteit opdracht voor compositieopdracht. Ook stelt de stichting een financiële bijdrage ter beschikking.
 • Stichting Limburgse Componisten. Idem als hierboven.
 • Met gemeenten wordt overleg gevoerd over de mogelijke programmering, accommodaties, e.d. gerelateerd aan het thema en de kernwaarden. Vaak leidt dit tot de samenstelling van een werkgroep die voor de programmering ter plaatse medewerking verleent, zoals in Beek en Eijsden-Margraten het geval is. De gemeenten spelen ook een belangrijke rol als ambassadeurs van festival Vocallis. Met name wordt dit tot uiting gebracht in een gezamenlijke pr-campagne.
 • Cultureel Centrum Lanaken. Gezamenlijk overleg over specifieke programmering en gerelateerd aan het thema.
 • Hochschule für Musik und Tanz Köln/Standort Aachen. In gezamenlijk overleg programmering van concert (en) voor jonge veelbelovende talenten. Uitvoering (en) in Aken. Pr en communicatie in samenwerking met Kulturamt van de stad Aachen.
 • Culturele werkgroep Kelmis. Gezamenlijk overleg over specifieke programmering en gerelateerd aan het thema.

Op Sociaal maatschappelijk gebied

 • Stichting Gehandicaptenplatform Maastricht en Limburg voor de gratis-concerten voor doelgroepen met een lichamelijke beperking. Ook Ronald McDonaldhuis de Kindervallei in Houthem.
 • Kinderonderzoekfonds Limburg.
 • Stichting Onbeperkt Samen (begeleiding doelgroep bij bezoek aan concerten)