FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Talentontwikkeling en begeleiding

  • Podium bieden aan talenten uit alle zanggenres.
  • Begeleiding bieden i.s.m. muziekscholen, Conservatorium Maastricht en Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen aan zangtalenten waar mogelijk en gewenst.
  • Een jaarlijkse compositieopdracht verstrekken aan een (jonge) Limburgse componist.
  • Podium bieden aan internationale talenten via het aanbieden van een hoogwaardige masterclass en de bijbehorende presentatie- en laureatenconcerten.
  • Aangaan van langdurige samenwerking met de Kunsthochschule Graz en de Schubertiade Graz. Uitwisselprogramma van prijswinnaars voor concerten en deelnemers aan de masterclasses in Graz en bij Vocallis.
  • Talentontwikkeling vindt ook plaats binnen de eigen organisatie. De artistiek directeur is op zoek naar nieuw, soms jong talent om eind 2023 een gezamenlijk artistieke commissie te vormen met artistieke bevoegdheid. Deze personen zijn van verschillende leeftijden, man en vrouw en uit verschillende kennisgebieden.
  • Conservatorium Maastricht. Talentontwikkeling-masterclass en talentendag. Het gezamenlijke initiëren en ontwikkelen van de masterclass, de werving van talenten, de werving van publiek en beschikbaar stellen van accommodatie, faciliteiten en docenten.
  • Hochschule für Musik und Tanz Köln-Aachen. Idem als boven.
  • Hogeschool Zuyd – HOVO. Gezamenlijk overleg over een gezamenlijke programmering van met name lezingen voor volwassenen. Publiekswerving/beschikbaar stellen accommodaties.
  • Kon. Mannenkoor Cecilia 1836 Vaals. Pre-concert met professionele talentvolle musici, voorafgaand aan jaarlijkse Krönungsmesse van Mozart. Ook speciale compositieopdrachten worden uitgeschreven.