FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Openbare Masterclass met Meinard Kraak en Marien van Nieukerken

2 tot en met 5 november vindt er een Masterclass Lied plaats gegeven door Meinard Kraak en Marien van Nieukerken met als thema: het Franse Lied rondom 1900. De Masterclass is dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur.

Acht duo’s van zanger en pianist nemen deel aan de Masterclass. Per dag krijgt men 45 minuten les. Alle duo’s hebben tenminste 5 liederen van verschillende componisten uit deze periode ingestudeerd en voorbereid voor deze Masterclass. De Masterclass wordt afgerond met een Slotconcert door de deelnemers aan de Masterclass op zondag 5 november 2017 (19.30 – 22.00 uur) in de Kopermolen te Vaals en op woensdagavond 8 november in het Conservatorium te Maastricht. Na afloop van het slotconcert wordt het duo dat het meestbelovend is beloond met de Vocallis Liedprijs. De winnaars mogen dan optreden tijdens het Laureatenconcert in 2018.

Achtergrond en aanpak
Voor jonge zangers en hun begeleiders is het van doorslaggevend belang om in ontwikkeling te blijven na afloop van hun professionele studie. De Masterclass voorziet daarin. Deze voor het publiek toegankelijke interpretatiecursus is nadrukkelijk bestemd voor liedduo’s en behandelt zanger en begeleider als een onlosmakelijke eenheid. Een dergelijke benadering is van belang, gelet op de dikwijls eenzijdige aandacht voor de vocale aspecten van het liedvak. In het klassieke lied smelten de muzikale en poëtische gedachten van de componist en tekstdichter samen, en wel in die zin dat de componist in zijn lied ook zijn interpretatie van het gedicht weergeeft.

Om hier een optimale interpretatie aan te kunnen geven is een eerste vereiste dat de beide musici hun verbeeldingskracht ontwikkelen. Daarom stimuleren de docenten Jard van Nes en Marien van Nieukerken bij de zangers en pianisten het voorstellingsvermogen; verbeelding stelt de zanger immers in staat om uitdrukking te geven aan de thematiek van de liedtekst, aan een fijnzinnige uiting van emoties en aan taalnuances. Zij besteden aandacht aan het verschil in stemgebruik (veelkleurigheid in de stem), klemtonen, expressie, emotie en lichaamstaal, in relatie tot de verschillende tekstbelevingen. (Ook tonen zij aan dat een pianist een zanger kan stimuleren ; door impulsen te geven of soms juist door tegengestelde kleuren aan te brengen). Een pianist/liedbegeleider heeft dezelfde kwaliteiten en eigenschappen nodig en vertaalt deze in zijn spel. Taalgevoel en gevoel voor harmonie en kleur zijn voor een liedpianist vereisten.

Het respect waarmee de docenten van deze Masterclass de liedkunst tegemoet treden zal waarneembaar zijn tijdens hun podiumoverleg met de liedduo’s. Hun kennis van de liederen van o.a. Duparc, Ravel, Debussy, Chausson, Chaminade etc. verleent de Masterclass bij voorbaat een bijzonder karakter.

U kunt bij de openbare Masterclass aanwezig zijn. Kaarten à € 5,00 per dag kunt u onder deze link bestellen. 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn