FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Historie

De totstandkoming van Internationaal Festival Vocallis

In 2012 vond in Vaals de eerste editie plaats van Festival Vocallis. Op initiatief van Roger Braun werd het Festival opgezet en georganiseerd door hemzelf als artistiek leider, en Jo Zinken als zakelijk leider. Na een interne evaluatie over inhoud, samenwerking en maatschappelijk belang van het Festival, heeft de organisatie in 2017 afscheid genomen van Roger Braun.

Niet alleen de artistieke invulling en programmering zijn vanaf 2017 danig veranderd, ook de organisatie als geheel. Gestoeld op een eerste vijfjarenplan 2017-2021 – geschreven door artistiek leider Gert Geluk – met een visie op een succesvolle toekomst, waarbij de stem centraal staat en het Festival is geworteld in zijn omgeving. Naast het centraal staande Festival spelen educatie en talentontwikkeling een belangrijke rol. Kernwoorden zijn vanaf 2017: Verwondering, Ontmoeting en Beleving.

Doordat steeds meer musici uit geheel Europa worden uitgenodigd en wordt samengewerkt met organisaties uit de Euregio is in 2019 de naam van het Festival aangepast in: Internationaal Festival Vocallis.

In 2021 heeft de 10e editie van Internationaal Festival Vocallis plaatsgevonden. De directie en het bestuur hebben vanuit daar een tweede vijfjarenplan 2022-2027 inhoud en vorm gegeven.

Internationaal Festival Vocallis gaat zich nog meer richten op de sterke thematieken met als thema van 2022 ‘De kracht van muziek’ in de breedste zin van het woord. Daarnaast nemen de 4 V’s ‘voortzetten’, ‘verbinden’, ‘vernieuwen’ en ‘verdieping’ een prominente plek in als onderdeel van het marketing & communicatiebeleid.