Vriend van Internationaal Festival Vocallis

Hoe word ik vriend van Internationaal Festival Vocallis?

Internationaal Festival Vocallis heeft als doel om duurzaam talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang- en liedkunst te stimuleren, van projecten rond zingen op basis- en middelbare scholen, en van amateur tot toptalent, die daarbij ondersteuning krijgen door internationaal gerenommeerde zangers en musici.

Internationaal Festival Vocallis is mede afhankelijk van giften en donaties en kan mede door uw steun haar doelstelling verwezenlijken. Dat doet u in de eerste plaats door onze voorstellingen en cursussen te bezoeken, maar er zijn ook andere mogelijkheden om het festival te steunen.

Wat zijn de mogelijkheden?Tegenprestatie
SympathisantVrije gift vanaf € 25,00 zonder tegenprestatie
Vriend variabel van € 19,00 tot € 100,- per jaar1 vrijkaart voor een concert

Symphatisant
Wilt u een eenmalige gift doneren aan Vocallis, dan kan dat via onderstaande QR-code.
U kunt in dat geval vanaf € 25,00 (of een ander door uzelf te bepalen bedrag) mobiel doneren. Dat is wel zo gemakkelijk en veilig.

Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer bij de Rabobank, onder vermelding van ‘Donatie Vocallis‘:

IBAN: NL95RABO0143442430
BIC: RABONL2U

Stuurt u ons na uw donatie een e-mailbericht met uw persoonlijke gegevens, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Vriend worden
Om u aan te melden als ‘Vriend van Vocallis‘ klikt u op de volgende button en vult u het digitale formulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden van uw Vriendenlidmaatschap te bespreken.

Adoptant en/of Sponsor
Heeft u interesse in een van deze donatievormen, dan stellen we graag een voorstel op maat voor u op.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer Jo Zinken
Zakelijk directeur
Telefoon: +32 470 62 63 06
E-mail: info@festivalvocallis.nl

ANBI
Stichting Vocallis is een door de Belastingdienst erkende ANBI – instelling. Daardoor kunnen donateurs genieten van speciale aftrekmogelijkheden. Donateurs van een culturele ANBI instelling binnen Nederland genieten vanaf 2012 een fiscaal voordeel, omdat voor donateurs een extra giftenaftrek geldt. Giften aan een culturele ANBI instelling zijn voor 1,25 maal het bedrag van de gift aftrekbaar (multiplier).

Voor bedrijven: Word sponsor en profiteer van onze ANBI status
Met name voor bedrijven is het gunstig een financiële bijdrage te leveren aan Internationaal Festival Vocallis. Dit omdat Stichting Vocallis, organisator van het festival, een culturele ANBI status heeft toegewezen gekregen van de Belastingdienst. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften aan een dergelijke ANBI instelling zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bedrijven kunnen 1,5 maal het bedrag van de schenking aftrekken. Wij willen graag in een persoonlijk onderhoud specifieke mogelijkheden van een sponsoring op maat met u bespreken. Stichting Vocallis biedt daartoe volop mogelijkheden.

Tenslotte
Donateurs en/of bedrijven die minimaal € 100,00 schenken zullen na ontvangst van het bedrag een bericht van ontvangst van deze schenking ontvangen van de penningmeester van de stichting, zodat de gift/donatie kan worden aangetoond voor het geval de Belastingdienst daarom vraagt. Uw belastingconsulent kan u uiteraard over de specifieke voorwaarden van giftenaftrek nader informeren.