FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Symposium De kracht van muziek

Passepartout € 25,00, inclusief koffie/ thee
voor studenten € 19,00

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
Duur van de lezingen 45/70 minuten
Lezing Mark Mieras 80/90 minuten

Zaterdag 22 oktober 10.00 uur- 17.00 uur
Cultureel Podium Lutherse Kerk, Hondstraat 14 Maastricht
Ism Maastricht University, Centre for the Innovation of Classical Music

[button link=”https://festivalvocallis.nl/educatie-talentontwikkeling/” type=”big” color=”green” newwindow=”no”] Koop je ticket[/button]

Een fascinerende ontdekkingstocht naar de kracht van muziek. Een dag met zes sprekers die vanuit verschillende invalshoeken het thema ‘de kracht van muziek’ nader bekijken en toelichten. Vanuit o.a. de neurologie, psychologie, filosofie, sociologie en muziektherapie.
Muziek verbindt ons met onszelf en met elkaar. En het kan helend werken, geeft kracht en troost.

Schema van de dag (tijden bij benadering) en de sprekers:

10.00 uur: Dagopening

10.05 uur: Peter Peters Universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Innovatie van Klassieke Muziek. aan de Faculteit der Cultuur en Maatschap- pijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Directeur van het Maastricht Centre for the Innovation of Music, een structurele samenwerking tussen philhar- monie zuidnederland, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht Het MCICM doet academisch en artistieke onderzoek naar vernieuwende praktijken in de klassieke muziek.
Lezing: De sociale kracht van muziek
Al eeuwenlang brengt muziek mensen bij elkaar. Bij religieuze en wereldse belangrij- ke momenten klonk muziek op straten en in kerken, bij mensen thuis en aan het hof. Wat is de sociale kracht van muziek? Wat is het in samen muziek maken of beluiste- ren dat ons bindt? Deze vragen staan ook centraal in het boek The Hidden Musicians (De verborgen musici) van Ruth Finnegan. In deze klassiek geworden etnografische studie naar amateurmusici in een klein En- gels dorp onderzocht Finnegan hoe muziek lokale gemeenschappen schept. Veel van wat Finnegan in de jaren tachtig beschreef bestaat nog altijd, ook in Limburg. Maar veel is ook veranderd, denk aan de opkomst van het internet en de sociale media. Welke invloed hebben deze technologieën op de manier waarop muziek mensen verbindt?

11.00 uur: Marlies de Munck Belgische filosofe die gespecialiseerd is in de filosofie van de muziek. Ze doceert aan de Universiteit Antwerpen
Lezing: Wie luistert er nog naar klassieke muziek?
Waar gaat het naartoe met de klassieke muziek? Sommige mensen menen dat we het einde meemaken van de eeuwenoude westerse muziektraditie. Anderen kijken net hoopvol naar de toekomst. Dankzij nieuwe digitale technologieën is muziek nu overal en altijd beschikbaar. Nog nooit werd er zoveel naar muziek geluisterd. Het traditi- onele concertformat mag dan misschien veranderen, maar de muziek zelf vindt be- slist wegen om nieuwe, jongere luisteraars te bereiken.
Deze lezing reflecteert over dat toekomst- perspectief. Is de hoop gerechtvaardigd of is er meer aan de hand? Kan het zijn dat de digitale media een verstrooide manier van luisteren aanleren? Ongetwijfeld hebben de nieuwe technologieën een impact op het klassieke ideaal van geconcentreerd, aandachtig luisteren. Maar wat betekent dat voor de muziek zelf? Dient ze zich aan te passen aan de veranderende wereld?
Met haar repetitieve structuren en eenvou- dige melodische cellen toont de populaire neoklassieke muziek van vandaag alvast de weg. Het lijkt erop dat de verhouding tussen muziek en luisteraar stilaan omkeert, met mogelijk grote gevolgen voor ons begrip van de klassieke canon.

11.45 uur: Mark Reybrouck Professor Emeritus. Onderzoeksinteresses in muziekeducatie, semiotiek van muziek, muziekpsychologie, luisterstrategieën, muzikale epistemologie en (neuro)biologische benadering van muziekcognitie.
Lezing: Hoe de menselijke stem ons brein beroert. Over de helende werking van muziek.
Muziek is in staat om ons diep te raken. We krijgen kippenvel of ervaren andere vormen van lichamelijke reacties. De invloed van muziek op ons brein en onze zintuigen is dan ook zeer groot. Dat is een groeiend inzicht van de moderne neurowetenschap- pen. Maar met muziek kun je zeer veel kanten uit en je kunt er ook op verschillen- de manieren mee omgaan. In deze presen- tatie wordt hierop ingegaan met speciale aandacht voor de muzikale mogelijkheden van de menselijke stem. Enkele belangrijke vragen passeren de revue: hoe reageert ons lichaam en ons brein op specifieke soorten stemgebruik? is er sprake van een weldadige invloed of zijn er ook schadelijke factoren in het spel? wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid en welbevinden op langere termijn? wat is het belang van modulerende factoren zoals aandacht, mo- tivatie, openheid en bereidheid tot leren? en is de soort muziek ook van belang? Het geheel wordt zeer bevattelijk uitgelegd met veel luistervoorbeelden, beeldmateriaal en een aantal praktische luistertips.

13.00 uur: pauze

14.00 uur: Mark Mieras
Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Mieras, die ooit cum laude afstudeerde in de theoretisch na- tuurkunde, is een bevlogen en veelgevraagd spreker. (www.mieras.nl)
Lezing: Wat muziek met ons doet
Laat u tijdens deze concertlezing meevoe- ren door mezzosopraan Lien Haegeman en wetenschapsjournalist Mark Mieras op zoek naar het geheim van zang en muziek. Beleef de muziek nog intenser aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe muziek ons raakt. Muziek is herinne- ring, uitdaging en een bron van bewege- lijkheid, zegt Mieras. Muziek activeert onze tijdreiscapsule, om naar vervlogen tijden te snellen. Muziek daagt onze hersenen ook uit om te balanceren tussen orde en verrassing. En muziek helpt ons innerlijk bewegelijk en jong te blijven. Geen wonder dat mensen blij en gezonder worden van muziek. En dat wie vergeetachtig is zichzelf in de muziek terugvindt. Laat je meevoeren in een fascinerende reis door je eigen muzi- kale hersenen.
De Belgische mezzosopraan Lien Haegeman begon haar opleiding bij Luciënne van Dijk aan het conservatorium in Antwerpen. Haar vorming tot operazangeres rondde ze cum laude af bij Mya Besselink aan het Maastrichts conservatorium. De liefde voor muziek is later verrijkt met 2 nieuwe passies: kaas en wijn. In de laatste 10 jaar is Lien opgeleid tot kaasmeester en vinoloog/ sommelier. Door dit prachtig zinnenprik- kelend trio – zang, kaas, wijn – is Lien vooral geïnteresseerd geraakt en verdiept ze zich steeds verder in hoe de verschillende zintui- gen elkaar beïnvloeden in de uiteindelijke beleving.

15.15 uur: Dr. Martina de Witte
Dr. Martina de Witte is gepromoveerd op effecten van muziekinterventies op stress reductie en is werkzaam als onderzoeker/ docent bij de Universiteit van Amsterdam, de Open Universiteit, en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Martina heeft veer- tien jaar als muziektherapeut bij STEVIG gewerkt, een organisatie die jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek helpt. De laatste jaren werkte ze op de forensisch psychiatrische afdeling met mensen die vanwege een juridische maatre- gel gedwongen opgenomen en behandeld moeten worden. De ervaringen die ze daar op deed, gebruikt ze nu als onderzoeker en docent muziektherapie en vormden de aanleiding voor haar promotieonderzoek. Wanneer een cliënt stress ervaart, kan hij minder goed nadenken en op een rijtje krijgen waarom hij zo gehandeld heeft. Het aanpakken van stress is dus een be- langrijk doel van de algehele behandeling.
Lezing: Muziekinterventies voor het verminderen van stress
Muziek is inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en wordt al decennia lang in verband gebracht met relaxatie, kalmering, en het verminderen van stress.
Niet alleen in de sportschool, de horeca of op het treinstation, maar zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt muziek steeds vaker ingezet om de mood van mensen te beïnvloeden. Om het hoofd te bieden aan de negatieve impact van stress, gebruiken miljoenen mensen over de hele wereld kalmerende medicatie, die op haar beurt geassocieerd wordt met talrijke negatieve bijwerkingen. Wellicht is het tijd om andere methoden van behandeling een kans te geven, zoals muziekinterventies, zeker in het licht van recent wetenschappe- lijke onderzoek.
Deze lezing gaat in op de verschillende typen muziekinterventies en waarom deze een positieve bijdrage kunnen leveren bij het behandelen van stressklachten. Welke facetten van muziek dragen daaraan bij? Wanneer werkt het en werkt het eigenlijk wel bij iedereen? Door wetenschappelijke inzichten te verbinden aan hoe het in de praktijk werkt, wordt uiteengezet hoe muziek kan bijdragen aan het verminderen van stress.

16.00 uur: Mathieu Pater Stichting Papageno
In 1997 richt- te Aaltje van Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden, Stichting Papageno op om kinderen en jongeren met autisme te helpen. Nu, alweer 25 jaar later, is Papageno een begrip in Ne- derland. De Stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. Een van de kernactiviteiten die Papageno vanaf de start aanbiedt is muziektherapie. Wekelijks rijden er ruim 20 muziektherapeuten door heel Nederland om muziektherapie te brengen bij kinderen en jongeren met autisme. Mathieu Pater is als muziektherapeut en onderzoeker verbonden aan Stichting Papageno. De afgelopen jaren deed hij onderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen naar de mu- ziektherapie zoals deze bij Papageno wordt aangeboden. Dit onderzoek heeft geresul- teerd in het proefschrift ‘Music therapy for children with Autism Spectrum Disorder, Development and first evaluation of the Papageno Music Therapy Program’ welke hij op 10 maart jl. met succes heeft verdedigd. Hiermee is op een innovatieve wijze bijdra- ge geleverd aan de verdere professionalise- ring van muziektherapie voor kinderen en jongeren met autisme.
Lezing: muziektherapie voor kinderen en jongeren met autisme.

[button link=”https://festivalvocallis.nl/educatie-talentontwikkeling/” type=”big” color=”green” newwindow=”yes”] Koop je ticket[/button]

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn