FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Thema 2022 – de kracht van muziek

Door Reg van Loo (voorzitter) en Gert Geluk (artistiek directeur)

De kracht van de muziek (Reg van Loo)

Het Internationaal Festival Vocallis heeft onlangs middels een bijzonder concert het tweede lustrum gevierd. De plaats van handeling was de Kopermolen te Vaals. Voor Vocallis ‘heilige grond’ omdat de Kopermolen gezien mag worden als de bakermat van het festival. De in Vaals woonachtige pianist Roger Braun
lanceerde het idee van een soort van Liedconcours/festival voor de Euregio. Nu, tien jaar later, mogen wij constateren dat hij een zaadje geplant heeft in vruchtbare grond. Dat onze zakelijk directeur Jo Zinken in de pioniersfase een stevige basis voor de organisatie gelegd heeft, mag in dit verband niet onvermeld blijven.

Het festival heeft inmiddels programmatisch een nagenoeg volwassen status bereikt en zijn vleugels uitgespreid over heel Zuid-Limburg en een deel van de Euregio. Veel mensen hebben de afgelopen jaren via tal van bijzondere Vocallis-concerten de kracht van de muziek mogen ervaren.

De afgelopen jaren zijn van de hand van meerdere wetenschappers boeken verschenen die de uitzonderlijke betekenis van de muziek voor het welzijn van de mens beschrijven. De kracht van de muziek. In Nederland heeft o.a. de bekende neuropsycholoog Erik Scherder hierover gepubliceerd. Zijn boek ‘Singing in the Brain’
is in dat verband meer dan de moeite van het lezen waard. Op 22 oktober organiseren wij in Maastricht in samenwerking met Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music een zeer aanbevelenswaardig symposium over dit onderwerp met een zestal bijzondere sprekers.

Vocallis programmeert in het verlengde van het bovenstaande bewust voor een breed publiek, c.q. meerdere doelgroepen.
Vocallis biedt luistergenot, ontroert, daagt uit, dwingt tot nadenken en nodigt uit tot meedoen!
Vanuit dat perspectief beginnen wij aan het volgende decennium. Van harte beloven wij u dat de verwondering de boventoon zal blijven voeren!

Thema De invloed van muziek (Gert Geluk)

Terugkijkend in de tijd, prijs ik mij gelukkig dat er altijd muziek was in mijn leven. Mijn eerste herinneringen gaan terug naar mijn ouderlijk huis, waar mijn vader een pick-up had, die ík alleen als bijna-jongste mocht bedienen. Waarschijnlijk omdat ik heel voorzichtig de platen aan de rand vastpakte en nooit met mijn vingertjes – ook later – de groeven toucheerde.

Ik koesterde de muziek van de 78-toeren – schellak – platen van mijn vader, ik draaide vaak van Max van Praag “mijn pappie is enkel een foto” en “als de klok van Arnemuiden” (alom droefenis) en daarna kwamen de singles en de lp’s … Ik gaf al mijn geld, verdiend met vakantiebaantjes, volledig uit aan lp’s
en boeken. Tot wanhoop van mijn moeder. Veel popmuziek, maar tegelijkertijd begon mijn liefde voor klassieke muziek.

Ik ontdekte de enorme variëteit aan muziek en vooral de kracht en troost die muziek mij gaf. De muziek die ik draaide in de rouwperiode na het – veel te jong, hij was pas 53 – overlijden van mijn vader, gaf me veel steun. Daarna ondervond ik dat sommige klassieke muziek een enorme boost aan energie kon geven. Mahler en Sjostakovitsj’s symfonieën klonken stevig door mijn kamer.

Als onderwijzer kreeg ik ervaringen mee dat de meeste kinderen zeer gevoelig waren voor muziek en dat je de stemming daarmee kon beïnvloeden …
Nu, decennia later is de invloed die muziek heeft op onze emotie, door beleving en onderzoek allang bewezen. En veel meer. Muziek is van onschatbare waarde voor de mens op alle leeftijden. Ook voor het ongeboren kind. Vandaar mijn keuze voor het thema “de kracht van muziek”, want ieder mens gun je toch die fantastische ervaringen met muziek.

Wij geven weer ruim baan aan jong talent, organiseren de Masterclass, een symposium, de componistendag en geven heel veel ruimte aan educatieve concertjes en projecten. Ook is er nieuw werk van drie componisten, twee dichters en twee beeldende creatievelingen.

Blijf verwonderd bij Vocallis, tijdens ontmoetingen op bijzondere plekken.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Sonata of the Sun. Allegro

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn