FV_logo-internationaal_rgb

NL / EN / DE / FR

Wordt vriend van Festival Vocallis

2 mannen_vriendschap_39679539

Hoe word ik vriend van Festival Vocallis?

Festival Vocallis heeft als doel om duurzaam talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang- en liedkunst te stimuleren, van projecten rond zingen op basis- en middelbare scholen, en van amateur tot toptalent, die daarbij ondersteuning krijgen door internationaal gerenommeerde zangers en musici.

Festival Vocallis is geheel afhankelijk van giften en donaties en kan mede door uw steun haar doelstelling verwezenlijken. Dat doet u in de eerste plaats door onze voorstellingen en cursussen te bezoeken, maar er zijn ook andere mogelijkheden om het festival te steunen.

Wat zijn de mogelijkheden?        Tegenprestatie
1. Begunstiger vanaf € 19 per jaar Regelmatig ontvangen nieuwsbrief Vocallis   
2. Vriendvanaf € 49 per jaar Uitnodiging 2 personen voor Laureatenconcert
3. Donateur vanaf € 99 per jaar Uitnodiging 2 personen voor openingsconcert ontvangst. Tevens vermelding op website
4.  Partner vanaf € 250 per jaar Passe-partout en passende ontvangsten voor alle concerten van het festival       

 

U wordt Vriend van Vocallis door uw bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer bij
de Rabobank, onder vermelding van “donatie Vocallis ”:
IBAN: NL95RABO0143442430
BIC: RABONL2U.
Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.

ANBI
Stichting Vocallis is een door de Belastingdienst erkende ANBI – instelling. Daardoor kunnen donateurs genieten van speciale aftrekmogelijkheden.
Donateurs van een culturele ANBI instelling binnen Nederland genieten vanaf 2012 een fiscaal voordeel, omdat voor donateurs een extra giftenaftrek geldt. Giften aan een culturele ANBI instelling zijn voor 1,25 maal het bedrag van de gift aftrekbaar(multiplier)

Voor bedrijven: Word sponsor en profiteer van onze ANBI status
Met name voor bedrijven is het gunstig een financiële bijdrage te leveren aan festival Vocallis. Dit omdat de stichting Vocallis, organisator van het festival, een culturele ANBI status heeft toegewezen gekregen van de Belastingdienst. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling en giften aan een dergelijke ANBI instelling zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bedrijven kunnen 1,5 maal het bedrag van de schenking aftrekken.

Wij willen graag in een persoonlijk onderhoud specifieke mogelijkheden van een sponsoring op maat met u bespreken. De stichting Vocallis biedt daartoe volop mogelijkheden.

Tenslotte
Donateurs en/of bedrijven die minimaal 99,00 Euro schenken zullen na ontvangst van het bedrag een bericht van ontvangst van deze schenking ontvangen van de penningmeester van de stichting, zodat de gift/donatie kan worden aangetoond voor het geval de Belastingdienst daarom vraagt. Uw belastingconsulent kan u uiteraard over de specifieke voorwaarden van giftenaftrek nader informeren.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn